Trường đại học Central Queensland, Úc

Một vài nét về Central Queensland Trường Đại học Central Queensland được thành lập năm 1967, là một trong những trường đại học được xếp vị trí hàng đầu trong việc thu hút nhiều sinh viên quốc tế so với các trường Đại học Úc. trường Đại học Central Queensland đã phát triển một mạng lưới các trường trên khắp nước Úc tại các thành phố lớn như: Mackay, Rockhampton, Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Gladstone, Bundaberg, Noosa, Emerald, New Zealand,.. và mở rộng sang Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Do đó sinh viên có thể lựa chọn … Continue reading Trường đại học Central Queensland, Úc