Du học Canada 2020 ngành Quản lý tài chính

Du học ngành tài chính, marketing tại Canada là lựa chọn của vô cùng phổ biến sinh viên quốc tế, ko chỉ của những bạn ở Việt nam. Ngành học này thu hút bởi tại Canada, những khối nagfnh kinh doanh, tài chính và đặc biệt là chuyên ngành Quản lý tài chính với chương trình huấn luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế sở hữu cơ hội việc khiến rộng mở, mức lương tương đối cao và cơ hội định cư cực lớn. Cùng GSE chọn hiểu về ngành học này và danh sách những trường cung cấp ngành học Quản lý tài … Continue reading Du học Canada 2020 ngành Quản lý tài chính