Du học ngành kinh doanh tại Kaplan, Úc bạn sẽ học được những gì?

Bạn có biết? 158.000 là số kế toán viên đang khiến việc tại Úc và hằng năm mang khoảng 11.000 thông tin đăng tuyển việc làm trên SEEK. Dự kiến trong 5 năm tới, nhu cầu nhân sự của ngành Kế toán Úc sẽ tăng 13.5%. Du lịch – Nhà hàng khách sạn là một trong những ngành kinh tế cột trụ của toàn xứ chuột túi và được mệnh danh là ngành công nghiệp tỉ đô. Năm vừa qua, nhóm ngành này đã tạo bắt buộc 183.2 tỉ AUD (~136.2 tỉ USD) cho nền kinh tế quốc gia, qua … Continue reading Du học ngành kinh doanh tại Kaplan, Úc bạn sẽ học được những gì?