Du học ngành du lịch khách sạn

Là một đất nước du lịch nổi tiếng. Canada thu hút du khách quốc tế và bản địa nhờ các thắng cánh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu đặc trưng và nhất là những dịch vụ du lịch đi kèm đầy chuyên nghiệp và ấn tượng. Hiện tại, ngành du lịch Canada đang thiếu nhân lực dù mức lương trung bình của ngành nghề thuộc hàng TOP thế giới. Theo dự đoán tới năm 2030, nhu cầu nhân lực cho ngành nghề này tại Canada sẽ còn lớn hơn nữa, đây thực sự là cơ hội rất tốt cho sinh viên quốc tế, đặc … Continue reading Du học ngành du lịch khách sạn