Du học Úc ngành công nghệ sinh học trường đại học Deakin

Chỉ trong vài thập niên, Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế tiên tiến và phát triển. Mặc dù có nhiều đổi mới, song nông nghiệp vẫn luôn là nguồn cung ứng lao động chính và là rường cột của kinh tế Việt Nam. Những đổi mới trong công nghệ đã góp phần tạo ra sự bùng nổ cho những ngành công nghiệp khác, giúp ngành nông nghiệp tăng trưởng ngày càng cao. Ngành kỹ thuật sinh học không giới hạn tăng trưởng là một ví dụ cho thấy đây là thời điểm … Continue reading Du học Úc ngành công nghệ sinh học trường đại học Deakin