Ngành an ninh mạng đại học Deakin, Úc

Với nhận thức cao về nhu cầu nâng cao khả năng hồi phục ko gian mạng ở Úc, lực lượng đặc nhiệm do Tiến sĩ Jill Slay (thuộc Hiệp hội Máy tính Úc – Australian Computer Society ACS) đứng đầu đã được ra đời để coi xét những khuôn khổ an ninh mạng toàn cầu và xác định những tiêu chuẩn thực hành nhiều năm kinh nghiệm thấp nhất. Vào ngày 06/09/2017, Nghị sĩ Hon Dan Tehan (Bộ trưởng hỗ trợ thủ tướng chính phủ về an ninh mạng) đã đưa ra 1 phần mở rộng cho những chương trình … Continue reading Ngành an ninh mạng đại học Deakin, Úc