Du học Úc ngành tài chính ngân hàng

Nhu cầu nhân công ngành tài chính nhà băng tại Việt Nam thừa nhưng thiếu! Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, do Khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Kinh tế Tp.HCM tổ chức. Nếu như giai đoạn 2012 – 2013, chỉ mang khoảng 32.000 sinh viên thấp nghiệp nhóm ngành này thì đến năm 2016 đã đạt mức 61.000 người. Tuy nhiên, lượng sinh viên được tuyển dụng chỉ ở mức 50%. Nguyên … Continue reading Du học Úc ngành tài chính ngân hàng