Trường đại học Nottingham

Đại học Nottingham được mô tả bởi The Sunday Times University Guide 2014 là ‘một trong những người đầu tiên thực hiện cách tiếp cận quốc tế thực sự đối với giáo dục đại học’. Trường đã giành nhiều giải thưởng ở Vương quốc Anh, Trung Quốc và Malaysia và tổ chức một cộng đồng học thuật toàn cầu thực sự ở cả ba nước.

Trường cung cấp giảng dạy sáng tạo và chất lượng hàng đầu, thực hiện nghiên cứu thay đổi thế giới và thu hút nhân viên và sinh viên tài năng từ 150 quốc gia. Nottingham là một tổ chức nghiên cứu lớn mang lại công việc có ý nghĩa quốc tế.

Cung cấp hơn 500 khóa học ở cả cấp đại học và sau đại học ở năm khoa (Nghệ thuật, Kỹ thuật, Y học và Khoa học sức khỏe, Khoa học, Khoa học xã hội). Nottingham là trường đại học hàng đầu về trải nghiệm của sinh viên và cũng là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất ở Anh trong số các nhà tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Các chuyên ngành đào tạo

  • Nghệ thuật & Nhân văn
  • Kinh tế & Kinh doanh
  • Y học & Sức khỏe
  • Kỹ thuật & Ứng dụng Công nghệ
  • Ngôn ngữ & Văn hóa
  • Khoa học & Công nghệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s